+385 98 983 6628

EDUCADENTA, d.o.o.Naziv nositelja dozvole EDUCADENTA, d.o.o.
Sjedište 10000 Zagreb, Trsatska 26
Ured: Av. V. Holjevca 23, Zagreb
Edukacijski centar: Poliklinika Novamed, Zagreb
Vrsta dozvole Očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda

Klasa zaprimanja UP/I-530-01/13-04/47
Ur. broj rješenja 381-13-07/183-14-05
Prodajno mjesto / Mjesto proizvodnje 10000 Zagreb, Ozaljska 95 (PHOENIX Farmacija d.d.)